UpdateVision header logo billed

www.updatevision.dk

adm@updatevision.dk
Bjarne Heckmann
mobil /SMS - 2984 1213

Excel undervisning

En-til-en undervisning i Excel.

Målrettet focus på arbejdsrelaterede opgaver med løbende teoretisk indlæring.

Konsulentopgaver

Konsulent/sparring på indsamling og opstilling af økonominøgletal til tabel/figur via Excel

Konsulent på upfront opgaver med dataindsamling fra kontorer/enheder i andre regioner via Excel

Konsulent/sparring på mulighederne for valg via hvad-hvis modeller, hvor der er et mix af produkter, antal og priser via Excel

Konsulent/sparring på løsning af udviklingsopgaver via Excel

Afvikler leverandørbesøg med efterfølgende evaluering af målbart materiale via Excel

Udfærdigelse og bearbejdelse af spørgeskemaer med efterfølgende statistik fra kundeevalueringer

Priser

Ved besøg uden for Storkøbenhavn tages et kørselstillæg.
Efter kursusforløb: 14 dages gratis e-mail support i forhold til gennemgået pensum.

Priser for private:
200-300 kr. pr time pr person.
Betaling efter undervisning: Kontant/MobilePay.

Priser for virksomheder:
400-450 kr. pr time pr person (ekskl. moms).
Betaling: Faktura tilsendes hver 14. dag.

Både for private og virksomheder gives klippekort rabat.
Der gives 1 gratis undervisningstime for hver 10 afholdte timer.Har du styr på Excel?

UpdateVision tilbyder

personlig undervisning

 • Updatevision tilbyder målrettet en-til-en intensiv undervisning, som dels underbygger de krav der stilles i effektive virksomheder dels opfylder dine egne forventninger til svartider.

 • At kunne bearbejde data i Excel udført i et professionelt design er ofte et underforstået krav. Paratviden kan hurtigt blive nødvendig, når opgaver med korte tidsfrister skal fremlægges ved bestyrelses- eller kontormøder.

 • Mange vil kunne være enig med mig i, at havde man fået et målrettet Excel kursus på det rigtige tidspunkt i ens jobliv med fokus på arbejdsopgaver, så ville mange sene gå-hjem-tider være reduceret.

 • På et almindeligt Excel kursus, kan formen godt virke lidt lærebog agtigt, hvor du er en blandt mange på et hold. Indlæringen på et personligt kursus hos UpdateVision tilrettelagt i forhold til konkrete opgaver, vil gøre indlæringen effektiv især i forhold til de problemstillinger, som du har på jobbet. Fordelen er, at du direkte kan overføre det du lærer til aktuelle arbejdsopgaver og gør dig dermed straks mere effektiv.

 • Et er med tiden at kunne bruge de mange funktioner i Excels brugerflade, et andet er at designe sine arbejdsopgaver rationelt og kunne opstille data professionelt. På kurset vil du lære grundreglerne at kende. Det vil hjælpe dig godt på vej, når du opbygger et regneark, så du altid har fokus på design og funktionalitet.

UpdateVision giver

opgaveorienteret tilgang

 • Du får en teoretisk Excel viden som solidt fundament, rutine i konkret opgaveløsning samt indsigt i design muligheder.

 • Giver dig, via målrettet undervisning, mod til at gå i lag med opgaver, som du måske tidligere ville have sagt nej tak til.

 • Giver dig en hurtigere brugbar indlæring til en stærk konkurrencedygtig pris i forhold til kursusmarkedet.

 • I kursusperioden får du 2 ugentlige spørgsmål sendt via mail, som du skal tænke over (case/10 min.) og efter et kursusforløb gives gratis 14 dages e-mail support, vedrørende spørgsmål du måtte have i forhold til gennemgået pensum.

UpdateVision yder fleksibilitet

undervisningssted

 • Undervisning sker i etableret kontorlokale i København S, nær Amagerbro Metro.

 • For virksomheder: For at minimere spildtid kan vi eventuelt mødes på din arbejdsplads, det kræver dog, at der er et stillerum, således at undervisning kan ske uforstyrret.
Test din paratviden!

Til toppen